Giới thiệu về những tập tin được sử cho máy photo Ricoh Aficio 480W bạn nên biết

Giới thiệu về những tập tin được sử cho máy photo Ricoh Aficio 480W bạn nên biết

  26 Jan 2019

Một trong những thông tin cần thiết hiện nay để có thể đem lại những tính năng cần thiết về những tập tin được sử cho máy photo ricoh aficio 480w. Với kiến thức của các kỹ thuật viên của Công ty chúng tôi chúng tôi đem đến những kiến thức cho bạn những thông tin cần thiết về những loại tập tin cần thiết để có thể sử dụng.

Overview of the file formats ( Tổng quan về định dạng tập tin)

Bảng dưới đây liệt kê các định dạng tập tin. Các định dạng chính được liệt kê trong bảng dưới đây và các định dạng tùy chọn nằm ở bảng thứ 2. Ở cột “Read” bạn có thể thấy các tập tin được định dạng có thể được mở và đọc tất cả các chương trình. Ở cột “Write” bạn có thể nhận được các thông tin của tập tin được định dạng và bạn có thể quét hoặc chỉnh sửa.

Liên hệ: nhatnamjsc.com.vn

Format relateddocumentation colordepth compr read write remark
TIFF “Tagged image

file format – TIFF, Revision 6.0”,

Adobe Developers

Association

B/w Uncompressed

FAX

CCITT/3 1D

FAX CCITT G3

FAX

CCITT/3 1D

FAX CCITT G4

PACK BITS

Yes Yes RW-480

SCANTOOL

can write a

Multipage TIFF

BMP Windows/OS/2

Bitmap format

B/w Uncompressed Yes Yes Size limits

apply

PCX “PCX format,

version 2.x-5.x”,

ZSoft Paintbrush

B/w Uncompressed

RLE run length

coded

Yes Yes Size limits

apply

T6X “The T6X file

format”, Ratio

Entwicklungen

GmbH

B/w FAX CCITT

G4

Yes Yes
RLC no formal reference

different market

standards

B/w RLE run length

coded

Yes Yes 16 bit size

limits

CALS DODISS,Department of

Defense Index of Specifications and Standards

MIL-STD-1840B

MIL-STD-28002A

B/w

B/w

FAX CCITT

G4

FAX CCITT

G4

Yes

Yes

Yes

Yes

CIT “SDN 84-007/Version

3.2.0”,Intergraph Corporation

B/w

B/w

FAX CCITT Group 4

FAX CCITT Tiled-Group 4

Yes Yes
HPGL,

HPGL/2

“The HPGL and HPGL/2command set”,

Hewlett Packard

256 pens

palette color 8 bit

As specified in reference Yes No
HP-RTL “HP-RTL, Raster

Transfer

Language”,

Hewlett Packard

B/w 1 bit

Grey 4 bit

Palette color

8

RGB 2

HP – RTL

HP-RTL

HP-RTL

HP-RTL

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Calcomp “Calcomp 906/907 controller”,Calcomp 16 pens b/w Calcomp Yes No

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *